top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Ayberk DOĞAN

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?


Öncelikle bu dava türünü ve tam olarak ne olduğunu basitçe özetleyecek olursak; ortaklığın giderilmesi davaları, birden fazla malikin bir taşınmaz veya taşınır üzerindeki ortak mülkiyetinin yani elbirliğiyle mülkiyet veya paylı mülkiyet durumunun ortadan kaldırılarak ferdi mülkiyet haline getirilmesidir.


Paylı Mülkiyet Nedir?

- TMK’nın 688. maddesinde ‘’Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir.Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır.Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.’’ şeklinde tanımlanmıştır.


Elbirliğiyle Mülkiyet Nedir?

-TMK’nın 701. maddesinde ‘’Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir.Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. ’’ şeklinde tanımlanmıştır.


Ortaklığın Giderilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

-Sulh Hukuk Mahkemeleri görevli mahkeme olarak belirlenmiştir.

-Yetkili mahkeme ise taşınmazın aynına ilişkin bir uyuşmazlık söz konusuysa taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. (Bkz. HMK.12)


-Dikkat-

Eğer söz konusu dava bir taşınır davası ise murisin son yerleşim yeri olan Sulh Hukuk mahkemesi yetkili olacaktır.


İzale-i Şuyu davalarında genel kural gereği aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesidir. Fakat her ne kadar kural aynen taksim olsa da bu durum mümkün değilse mahkeme tarafından açık arttırma usulü ile satılarak paylaştırılır.


Kimler Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabilir?

-Ortaklığın giderilmesi davalarında dava açma hakkı mal üzerinde pay hakkı bulunan paydaşlara aittir. Paydaşlar bu davayı bireysel olarak açabilecekleri gibi birden çok paydaş bir araya gelip diğer bir paydaşa karşı da bu davayı açabilir.*Her hakkı saklıdır. Bu yazı içeriğinde yer alan bilgiler, ayberkdogan.com'a atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Atıf yapmadan, kısmen veya tamamen alıntı yapılması halinde ilgililer hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır.22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page