top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Ayberk DOĞAN

Sağlık Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Hasta Mahremiyeti: İzmir Sağlık Avukatı


Sağlık sektöründe, kişisel verilerin korunması ve hasta mahremiyetinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, hasta haklarını savunan ve sağlık hukuku konularında uzmanlaşmış olan İzmir sağlık avukatları, kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelere uyum sağlamak ve hasta mahremiyetini güvence altına almak adına önemli görevler üstlenmektedirler. Bu makalede, sağlık hukukunda kişisel verilerin korunması ve hasta mahremiyeti konularına değinilecektir.


Kişisel Verilerin Korunması: Türkiye’de kişisel verilerin korunması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenmiştir. KVKK, kişisel verilerin işlenmesi sırasında bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, sağlık verileri özel nitelikli kişisel veriler olarak kabul edilmekte ve daha yüksek düzeyde koruma gerektirmektedir.


Sağlık verilerinin işlenmesi, hasta ve hasta yakınlarının açık rızası ile gerçekleştirilebilir. Ancak, kanunlarla öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın sağlık verileri işlenebilir. İzmir sağlık avukatları, hastaların veri işleme süreçlerini yakından takip ederek, KVKK'ya uyum sağlanmasına yardımcı olmaktadırlar.


Hasta Mahremiyeti: Hasta mahremiyeti, hastaların tıbbi bilgilerinin ve özel yaşamlarının gizliliğinin sağlanmasıdır. Hasta mahremiyeti, hem etik kuralların hem de hukuki düzenlemelerin gereği olarak sağlık hizmeti sunan kurum ve kişiler tarafından korunmalıdır. Türk Ceza Kanunu (TCK) ve KVKK, hasta mahremiyetinin ihlali durumunda ciddi yaptırımlar öngörmektedir.


İzmir sağlık avukatları, hasta mahremiyetinin ihlali ve kişisel verilerin korunması konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunarak, hastaların haklarının korunmasına katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca, sağlık hizmeti sunan kurum ve kişilere yönelik düzenlemelere uyum sağlama konusunda da önemli bir rol üstlenmektedirler.


6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page