top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Ayberk DOĞAN

Türkiye'de Hukuki Anlamda İş Kazaları ve Detaylı Değerlendirmesi: İzmir İş Kazası Avukatı

Güncelleme tarihi: 5 May 2023


İş kazaları, çalışanların mesleklerini icra ederken yaşadığı ve sonucunda fiziksel veya ruhsal zarar gördüğü olaylardır. İş kazaları hukuki bir süreçle değerlendirilir ve işçinin haklarını koruyan önlemler alınır. İzmir iş kazası avukatı olarak, bu süreçlerde sizlere yardımcı olmak ve detaylı bir değerlendirme sağlamak amacıyla bu makaleyi hazırladık.


İş Kazası Davası Açma Süreci ve İzmir İş Kazası Avukatı


İş kazasına uğrayan işçinin, haklarını aramak ve tazminat talebinde bulunmak için dava açması gerekmektedir. İş kazası davası açma süreci şu şekildedir:

  1. Delillerin toplanması: İş kazası davası açmadan önce, kaza ile ilgili tüm delillerin toplanması önemlidir. Bu deliller, kaza tespit tutanağı, tanık beyanları, kamera kayıtları ve sağlık raporları gibi belgeleri içerebilir.

  2. İş kazası avukatı ile çalışma: İş kazası davalarında, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi için profesyonel hukuki yardım almak önemlidir. İzmir iş kazası avukatı olarak, sizlere bu konuda destek sağlamaktayız. 3. Dava dilekçesinin hazırlanması: İş kazası davası açmak için, dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede, kaza ile ilgili bilgiler, tazminat talepleri ve deliller yer alır.

  3. Dava sürecinin takibi: Dava açıldıktan sonra, duruşmaların takibi ve süreçle ilgili işlemler gerçekleştirilir. İzmir iş kazası avukatı olarak, dava sürecini yakından takip eder ve en iyi sonucu almanızı sağlarız.


İş Kazalarının Hukuki Tanımı ve Kapsamı


Türkiye'de iş kazalarının hukuki tanımı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılmıştır. Buna göre, iş kazası şu şekilde tanımlanır:

  1. İşyerinde meydana gelen,

  2. İşveren tarafından yürütülen işler nedeniyle meydana gelen,

  3. Sigortalının, işveren emrinde çalışırken veya işverenin görevlendirdiği bir işi yaparken meydana gelen kaza.

İş kazalarının kapsamında, işçinin uğradığı bedensel zararlar ve ölümler bulunmaktadır.


İş Kazası Bildirimi ve İş Kazası Tazminatı


İş kazası meydana geldiğinde, işverenin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. İşveren, kaza meydana geldikten sonra en geç 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirimde bulunmalıdır.

İş kazası sonucu işçinin uğradığı zararlar, tazminat yoluyla karşılanır. İş kazası tazminatı, işverenin veya sigorta şirketinin ödemekle yükümlü olduğu bir bedeldir. Tazminat miktarı, işçinin uğradığı zararın boyutuna, sürekli iş göremezlik durumuna ve mesleki hastalıkların etkilerine göre belirlenir.


İş Kazası Davalarında Zamanaşımı Süreleri


İş kazası davalarında dikkate alınması gereken zamanaşımı süreleri bulunmaktadır. İş kazası tazminat davası için, kaza tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresi vardır. İşçinin ölümüne sebep olan iş kazalarında ise, zamanaşımı süresi 5 yıldır.


İş Kazalarının Önlenmesi ve İş Güvenliği


İş kazalarının önlenmesi, hem işverenlerin hem de işçilerin sorumluluğundadır. İşverenler, işyerinde gerekli iş güvenliği önlemlerini almalı, işçilere gerekli eğitimleri vermelidir. İşçiler ise, alınan önlemlere uymalı ve iş güvenliği kurallarına riayet etmelidir.


Sonuç


İş kazaları, ciddi sonuçlar doğuran ve hukuki süreçlerin başlamasına neden olan olaylardır. İzmir iş kazası avukatı olarak, iş kazaları ve tazminat davalarında sizlere yardımcı olmak için buradayız. İş kazası mağduru iseniz veya daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page