top of page

Bilişim Hukuku / Bilişim Suçları

Teknolojinin ilerlemesi ve teknik başarı adımları, birçok yasal sorun ve çatışma alanına da neden olmaktadır. Bu nedenle, bir bilişim suçları avukatı özel gizlilik, teknoloji, yazılım, internet ve bulut bilişim konularında bilgi sahibi olmalıdır. Bilişim suçları avukatları genellikle çeşitli görevler üstlenmektedir, örneğin bireysel davalarda müşterilerine yardımcı olmanın yanı sıra şirketlerin yatırım alması veya halka arzı gibi aşamalarda şirketlere ve ortaklarına hukuk danışmanlığı sağlamaktadır. Bilgisayarlar ve dijital olan her şey, günümüzde bilişim hukuku, bilgisayar hukuku veya siber hukuk olarak adlandırılan geniş bir hukuk kategorisi altında değerlendirilmektedir. İzmir'de de bilişim suçları avukatları mevcuttur.

Günümüzde internetin hem yararları hem de zararları tartışılan bir konudur. Maalesef bazı kişiler interneti kötüye kullanarak zararlı davranışlarda bulunabiliyorlar ve bu da bilişim suçlarının sayısının her geçen gün artmasına neden oluyor. Bilişim suçları, gerçek hayatta takip edilmesi ve tespit edilmesi zor olduğu için daha yaygın hale gelmiştir. Bu suçlarla ilgili hukuki uyuşmazlıkların çözümü için İzmir'de bilişim avukatı seçenekleri mevcuttur.

Bilişim suçları arasında internet üzerinden dolandırıcılık, bilişim sistemlerine izinsiz giriş, içerik kaldırma, şantaj veya tehdit suçu gibi konular yer almaktadır. Bilişim alanında çalışıyorsanız, genel bir ticaret avukatı yerine bir bilişim teknolojisi avukatı ile çalışmanız daha uygun olabilir. Bilişim avukatları sektörünüzün teknik özelliklerini anlar ve size doğru bilgi ve değerlendirme sağlayabilirler. izmir bilişim suçları avukatı

TCK’da bilişim alanında suçlar başlığı altında yer alan bazı bilişim suçları şu şekildedir;

  • Bilişim sistemine girme (m.243)

  • Bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (m.244)

  • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (m.245)

  • Yasak cihaz veya program kullanılmasıdır. (m.245/A) 

 

Bir bilişim suçları avukatı ile çalışmak, günümüzde oldukça önemlidir. Çünkü bir suç işlendiğinde, bunun internette yayılması çok hızlı gerçekleşebilir. Örneğin, bir yalan haberin dakikada binlerce kez paylaşılması mümkündür ve bu da bireylerin kişilik haklarını ihlal edebilir. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi veya kişinin online itibarının zedelenmesi gibi durumlarda, mağdurlar şehirlerine özel olarak bilişim suçları avukatı aramaları yapabilirler. Bilişim suçları konusunda uzmanlaşmış bir avukat, yaşanan olaya göre tüm hukuki süreci en iyi ve etkili şekilde yöneterek, mağdurun yasal haklarını koruyacaktır.

Bilişim avukatları, yasal riskleri tanıma konusunda uzmanlaşmıştır ve kuruluşların geçerli yasa ve düzenlemelere uymalarına yardımcı olurlar. İyi bir bilişim suçları avukatı, geniş bir sözleşme hukuku anlayışına sahip olmanın yanı sıra, fikri mülkiyet, mahremiyet ve bilişim hukukuna (alan adlarından veri korumaya ve yazılım lisansına kadar değişen) derinlemesine bir anlayışa da sahiptir. Bu sayede, şirketlerin yatırım almaları veya halka arz gibi aşamalarda da şirket ve onların ortaklarına hukuk danışmanlığı sağlayabilirler.

Sonuç olarak, bilişim suçları avukatları, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte artan yasal sorunların çözümünde önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle, bilişim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, bireyler ve şirketlerin, bilişim suçlarına karşı korunmak için bu alanda uzmanlaşmış bir avukatla çalışmaları önerilir.

bottom of page