top of page

İzmir İdare Hukuku Avukatı

  • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

  • İdari sözleşmelerden davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi. Belediye Kanunu’ndan kaynaklanan idari davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

  • İdari para cezalarına itiraz ve iptal davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

  • İmar davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

  • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

  • Kamulaştırma ile ilgili davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

  • Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

  • Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karş iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

  • Karayolları Trafik davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Ayrıca büromuz kentsel dönüşüm avukatı izmir alanında da hizmet vermektedir.

bottom of page