top of page

İzmir Miras Avukatı

Kişilerin vefatı ile miras bırakanın mirasçıları arasında mirasın paylaşılması durumu ortaya çıkacaktır. Miras hukuku kişilerin vefat etmesinin ardından ortaya çıkan mirasın kimlere ve nasıl paylaştırılacağını düzenler. Miras ile birlikte miras hukukunda birçok sorun ortaya çıkar. Bu sorunlarla miras avukatı ilgilenir. Örneğin mirastan mal kaçırma, mirasta saklı pay ve mal paylaşımı tenkis davası miras hukukuna konu olan sorunlar arasındadır. Hukukumuzda miras hukukuna ilişkin birçok düzenleme yer almaktadır.  Miras hukuku ile ilgili olan davalar ile miras avukatları ilgilenir. İzmir miras avukatı arayışınız için miras hukuku hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.

bottom of page