top of page

İzmir Sağlık Hukuku Avukatı
İzmir Malpraktis Avukatı

 

Sağlık hukuku, pek çok hukuk disiplini ile ilişki içerisinde olan bir hukuk dalıdır. Sağlık hukuku mevzuatının yapısı gereği, özellikle idari süreçlerle ilgili teknik ve ayrıntılı düzenlemelerin bulunması yapılacak idari başvurular veya adli süreçlerde bu alanda hassas ve detaylı bir çalışma yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle ağırlıkla bu alanda avukatlık faaliyetlerini yürüten ve bu alana hakim bir izmir sağlık hukuku avukatı ekibinden destek almak sizin için ayırt edici bir unsur olmalıdır.

İzmir sağlık hukuku avukatı Ayberk Doğan sağlık hukuku, hakem heyeti yargılamaları, malpraktis davaları gibi birçok alanda uzmanlaşmış olmakla birlikte aktif olarak sağlık hukuku alanındaki diş hekimliği ile ilgili davaları ve süreçleri yürütmektedir. izmir sağlık hukuku avukatı tavsiye

Sağlık hukuku kapsamındaki adli olaylara bakış açısı konunun tıbbi ve hukuki boyutlarının bulunması nedeniyle hem sağlık avukatı hem de hekimlerden oluşan bir ekibin ortak çalışmasını ve birikimlerini birleştirmesini gerektirmektedir. Bu yaklaşım dava öncesi hazırlık sürecini daha nitelikli hale getirdiği gibi gereksiz davaların açılmasının ve hak arayanlar usul ekonomisi bakımından para ve zaman kaybının da önüne geçilmesini sağlamakta, yargının iş yükünün hafifletilmesi anlamında da olumlu katkı sağlamakta ve müvekkili gereksiz dava yükünden kurtarabilmektedir. diş hekimi malpraktis izmir avukat

Sağlık Hukuku alanında hizmet verdiğimiz konulardan bahsetmemiz gerekirse birkaçını şu şekilde listeleyebiliriz:

  • Hekim hatası (Malpraktis) davalarında hekimin tazminat sorumluluğu,

  • Hekim hatası (Malpraktis) davalarında hekimin cezai sorumluluğu,

  • Devlet ve üniversite hastaneleri ve diğer özel sağlık kurumlarının sorumluluğu,

  • Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi,

  • Hasta ve hekim hakları, hasta – hekim – sağlık kurumları ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü,

  • Hekimler, hastalar, sağlık kurumları ve sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıktan doğan maddi ve manevi tazminatlar, tazminatların bedellerinin ve kusurun varlığının tespit edilmesi, dava açılması ve takibi.

bottom of page