top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Ayberk DOĞAN

Görevi Kötüye Kullanma: Güveni Suistimal Etmenin BedeliGörevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının "Millete ve Devlete Karşı Suçlar" başlıklı dördüncü kısmının "Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı birinci bölümünde, görevi kötüye kullanma suçu tanımlanmıştır. 257. madde, kamu görevlisinin görevini yapmada ihmal veya gecikme göstererek kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olduğu veya kişilere haksız bir menfaat sağladığı durumlarda altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. Ayrıca, görevin gereklerine aykırı davranarak da suç işleyen kamu görevlisi üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Bu suçlar, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ayrı suç tipleri olarak tanımlanmışken, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile birleştirilmiştir. Görevi kötüye kullanma suçu, kamu görevlilerinin görevlerini adalet ilkelerine uygun şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla suç olarak tanımlanmıştır.


Görevi Kötüye Kullanma Suçunda Eylem Unsuru Nedir?

Görevi kötüye kullanma suçu, icrai veya ihmali davranışlarla işlenen bir suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 257. Maddesi'nde tanımlandığı üzere, kamu görevlisi, görevinin gerekliliklerine aykırı davranarak kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan durumlarda altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun icrai davranışla işlenmesi durumunda, görevin gerekliliklerine aykırı hareket edilerek kişilere mağduriyet veya kamunun zararına neden olunduğunda altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilirken, suçun ihmali davranışla işlenmesi durumunda ise, görevin gerekliliklerinin yerine getirilmemesi sonucunda kişilere mağduriyet veya kamunun zararına neden olunması halinde üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Görevi kötüye kullanma suçunun işlenmesi için, görevin gereklerine aykırı davranışın mutlaka icrai davranış olması gerekmez, ihmalî bir hareket de suçun işlenmesine sebep olabilir. Ancak, suçun icrai veya ihmali davranışla işlenmesinin sadece ceza miktarı üzerinde bir etkisi olabileceği unutulmamalıdır.


Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Cezası ve Şikayet Süresi Nedir?

Görevi kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesi uyarınca temel cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak öngörülen bir suçtur. Bu suç, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlileri tarafından işlenebilir. İhmal suretiyle, yani görevinin gereklerini yapmakta ihmal ya da geciktirme göstererek işlenmesi halinde ise cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Görevi kötüye kullanma suçu, şikayete tabi olmayan bir suçtur ve dolayısıyla suçun soruşturulması için herhangi bir şikayet süresi mevcut değildir. Ancak, dava zamanaşımı süresi 8 yıldır ve ceza zamanaşımı süresi ise 10 yıldır. Görevi kötüye kullanma suçu, Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılanır.


11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page