top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Ayberk DOĞAN

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları


Tahliye taahhütnamesi, kiralanan bir gayrimenkulün sözleşme süresi sonunda veya belirli bir tarihte kiracı tarafından tahliye edileceğine dair yazılı bir taahhütname olup, özellikle taşınmaz kiralamalarında sıkça kullanılan bir belgedir. Bu makalede, tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları üzerinde duracağız ve İzmir avukatlarının bu konudaki önerilerini inceleyeceğiz.

  1. Yazılı şekil şartı:

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Sözlü olarak verilen tahliye taahhüdü, yasal açıdan bağlayıcı kabul edilmez. Kiracının imzasının bulunması ve belgede taahhüt edilen tahliye tarihinin açıkça belirtilmesi önemlidir.

  1. Tarafların ehliyeti:

Taahhütnameyi düzenleyen ve imzalayan kişilerin, hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Kiracı ve kefil (varsa), Türk Medeni Kanunu'na göre hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olmalıdır. Bu durum, genellikle 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyeti tam olan kişiler için geçerlidir.

  1. Tahliye tarihi ve sürenin belirtilmesi:

Tahliye taahhütnamesinde, tahliye tarihinin ve/veya sürenin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Belirsiz bir tahliye tarihi, taahhütnamenin geçersiz sayılmasına neden olabilir.

  1. Kefilin varlığı ve sorumluluğu (isteğe bağlı):

Tahliye taahhütnamesinde kefilin varlığı, kiraya verenin talebi doğrultusunda düzenlenebilir. Kefil, kiracının taahhüt ettiği tahliye yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, bu yükümlülüğü üstlenmekle yükümlüdür. Kefilin de hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olması ve taahhütnameye imza atması gerekmektedir.


Sonuç:


Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarını sağlamak, kiracının ve kiraya verenin haklarını korumak adına büyük önem taşır. İzmir avukatları, bu şartların dikkatlice incelenmesi ve taahhütname düzenlenirken uyulması gerektiğini vurgulamaktadır. Aşağıda tahliye taahhütnamesi hazırlarken ve imzalarken dikkat edilmesi gereken bazı noktaları sıralıyoruz.

  1. Noter onayı:

Tahliye taahhütnamesinin noter huzurunda düzenlenmesi ve onaylanması, taraflar açısından daha fazla güvence sağlar. Noter onaylı bir tahliye taahhütnamesi, delil niteliği taşıdığından, ileride doğabilecek ihtilaflarda tarafların haklarını korumaya yardımcı olur. Ancak noter onayı, tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartı olmamakla birlikte, tarafların tercihine bağlıdır.

  1. Taahhütnamede belirtilen tarihte tahliye:

Tahliye taahhütnamesinde belirtilen tahliye tarihi geldiğinde, kiracının gayrimenkulü tahliye etmesi ve anahtarları kiraya verene teslim etmesi gerekmektedir. Eğer kiracı, taahhütnamede belirtilen tarihte gayrimenkulü tahliye etmezse, kiraya veren, İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra yoluyla tahliye talebinde bulunabilir.

  1. Taahhütname ile ilgili anlaşmazlıklar:

Eğer tahliye taahhütnamesi ile ilgili bir anlaşmazlık yaşanırsa, tarafların hukuki haklarını korumak ve en doğru şekilde yönlendirmek adına İzmir avukatlarından hukuki destek alması önerilir. Avukatlar, tahliye sürecindeki hukuki işlemleri başlatmaya ve yönetmeye yardımcı olacak bilgi ve deneyime sahiptir.

Sonuç olarak, tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarının sağlanması, taşınmaz kiralamalarında tarafların haklarını koruyan önemli bir unsurdur. İzmir avukatları, tahliye taahhütnamesi düzenlenirken ve imzalanırken bu şartlara dikkat edilmesi ve olası anlaşmazlıklarda profesyonel hukuki desteğin alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page